Jeśli jesteś osobą otwartą, komunikatywną, masz łatwość nawiązywania kontaktów, potrafisz zachować spokój i opanowanie w sytuacjach stresujących, posiadasz podzielność uwagi i umiejętność samokontroli oraz wytrzymałość psychiczną i fizyczną, a także odporność na zmęczenie i umiejętność odnalezienia się w różnorodnych warunkach, jesteś osobą inicjatywną i samodzielną i potrafisz współdziałać z innymi, to ten Kurs – jest dla CIEBIE.

Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi i Koło Przewodników im. Józefa Błachnio w Grudziądzu zapraszają na kurs kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Zajęcia kursu obejmować będą materiał min. z zakresu: historii Polski, geografii turystycznej Polski i Europy, historii kultury w Polsce, ochrona przyrody i środowiska w Polsce, metodyki i etyki przewodnictwa i pilotażu, ogólnych zasad przewodnictwa i pilotażu, przepisów prawnych w turystyce, wybranych zagadnień z psychologii i socjologii, kultury, sztuki i architektury, etnografii, terenoznawstwa i topografii oraz metodykę i techniki prowadzenia wycieczek.

Obszar kursu obejmuje powiaty: brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, iławskiego, kwidzyńskiego, malborskiego (bez zamku), nowomiejskiego, tczewskiego, toruńskiego (bez miasta Torunia), tucholskiego, rypińskiego, starogardzkiego, sztumskiego, świeckiego i wąbrzeskiego.

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym, w okresie od września 2019 r. do maja 2020 r.

Oprócz zajęć teoretycznych kurs obejmował będzie szereg wycieczek terenowych po obszarze przyszłych uprawnień.

 

Kurs dofinansowany jest ze środków Gminy-Miasta Grudziądza

 

mapa obszaru uprawnień

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz klubowy Kolega - Jan Kaznocha został wyróżniony przez ZG PTTK tytułem Nauczyciela Kraju Ojczystego.
Uroczyste wręczenie Medalu i Dyplomu nastąpi 25 października w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Serdecznie Gratulujemy!

Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu 6 kwietnia 2018 r. zatwierdził nowy skład Komisji Przewodnickiej na kadencję 2018-2022 w składzie:

 • przewodnicząca – Swietłana Koniuszewska (Sosnowiec, woj. śląskie),
 • wiceprzewodniczący – Artur Kowalczyk (Sanok, woj. podkarpackie),
 • wiceprzewodniczący – Zdzisław Kryściak (Łowicz, woj. łódzkie),
 • wiceprzewodniczący – Tomasz Simiński-Stanny (Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie),
 • sekretarz – Joanna Lipińska (Warszawa, woj. mazowieckie),
 • Zbigniew Pawlik (Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie),
 • Andrzej Sproch (Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie),
 • Marcin Szumny (Gdańsk, woj. pomorskie),
 • Andrzej Talarek (Kłodzko, woj. dolnośląskie).

  Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz Naszego środowiska ⯑

  Przypomnijmy, że Koleżanki i Koledzy zostali wybrani na XII Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK, która obradowała 16-18 marca 2018 r. w Chęcinach-Rzepce.