1 września 2022 r. w grudziądzkiej Marinie odbył się zjazd Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Była to okazja do spotkania i wymiany doświadczeń przez członków kół i klubów PTTK wchodzących organizacyjnie w skład Oddziału. Nie zabrakło tam oczywiście reprezentacji Naszego koła. W wyniku przeprowadzonych wyborów Nasi przedstawiciele weszli w skład nowo wybranych władz Oddziału: 

Zarząd Oddziału: 

 Piotr Łukiewski - Prezes Oddziału 

Justyna Malewska - Sempołowicz - Wiceprezes Oddziału 

Regina Dubilis - Krużyńska - Skarbnik

Małgorzata Rycka - Członek Zarządu  

 Sąd koleżeński Oddziału:

Tomasz Simiński - Stanny - Prezes

Jolanta Szulc - Wiceprezes

Komisja Rewizyjna Oddziału: 

Krzysztof Przybył - Prezes

 

 

Podczas zjazdu wybrano również przedstawicieli na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK woj. kujawsko - pomorskiego w Pakości, reprezentantką naszego koła podczas tego wydarzenia będzie nasza koleżanka Jolanta Szulc. 

 

 

Cieszymy się, że członkowie Naszego koła tak licznie reprezentują Nas we władzach Oddziału i życzymy wszystkim nowo wybranym dużo siły, wytrwałości i pasji. Powodzenia!